ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า:ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค » อัตราเงินเฟ้อ   Thai English
  

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

 

 

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของปีก่อน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน การวัดอัตราเงินเฟ้ออาจวัดด้วยด้วยดัชนีราคาผู้ผลิต (producer price index: PPI หรือ ดัชนีราคาผู้บริโภค (consumer price index: CPI) หรือ GDP deflator แต่โดยทั่วไป รวมทั้งของประเทศไทยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นตัววัดภาวะเงินเฟ้อ

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2552 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าปี 2551 มากรวมทั้งแรงกดดันด้านราคาที่อยู่ในระดับต่ำ โดยในช่วงหลังจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 แนวโน้มของเงินเฟ้อจะเป็นไปตามข้อสมมติราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจะทำให้กำลังการผลิตส่วนเกินลดลง โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีโอกาสติดลบในบางไตรมาสที่เหลือของปี 2552 ตามผลของมาตรการบรรเทาค่าครองชีพและการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน ส่วนอัตราเงินเฟ้อในปี 2553 จะปรับตัวสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนและผลจากการสิ้นสุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ

 

By Department of Industrial Promotion